Selv om du ikke har rett til å klage på statsforvalterens avgjørelse til en overordnet myndighet, har du adgang til å anlegge sak for domstolene. Du kan også be om en uttalelse fra Sivilombudsmannen dersom du mener at statsforvalteren har gjort feil i saken. Sivilombudsmannen fører kontroll med stat og kommunen.