barns medvirkning illustrasjon

Når du som barn eller ungdom får hjelp fra barnevernet, har du rett til å medvirke i alle forhold som vedrører deg etter barnevernloven. Medvirkningen er en prosess som skal utøves under hele sakens forløp, og alle instanser i barnevernet er forpliktet til å legge til rette for at du kan medvirke.

Retten til å medvirke betyr at du skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Du har rett på tilpasset informasjon om alle situasjoner som du kan uttrykke dine synspunkter om, om saken og din egen situasjon, tjenestetilbud, dine rettigheter og hvilke valg og beslutninger som må treffes og konsekvensene av disse. Informasjonen må være god nok til at du skal kunne vite hva du kan uttale deg om.

Du har rett til fritt å gi uttrykk for dine synspunkter.  Dette innebærer at du kan medvirke ved å uttrykke din forståelse, dine valg og ønsker både gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Du har rett, men ingen plikt til å medvirke og du skal ikke utsettes for press til å medvirke.

Du skal bli lyttet til, og dine synspunkter skal vektlegges i samsvar med din alder og modenhet.

Barns selvbestemmelsesrett

Tekst

Videoen viser barn og ungdom i forskjellige situasjoner. Tekst om rett til selvbestemmelse er lagt på videoen og bildene med musikk.

Barns selvbestemmelsesrett – videotekst