Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Du har rett til nødvendig smittevernhjelp både fra kommunen der du bor eller midlertidig oppholder deg og fra spesialisthelsetjenesten. Dersom det er grunn til å anta at du er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, har du rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. Dersom du er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har du rett til medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling, pleie og annen nødvendig smittevernhjelp.

Den faglige vurderingen av faren foretas av helsepersonell. Smittevernhjelp kan ikke nektes med den begrunnelse at det er for kostbart.

Du kan klage på avgjørelse om ikke å motta smittevernhjelp som omtalt. 

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til smittevernhjelp

Tekst

Du har rett til nødvendig smittevernhjelp både fra kommunen der du bor eller midlertidig oppholder deg og fra spesialisthelsetjenesten. Dersom det er grunn til å anta at du er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, har du rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. Dersom du er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har du rett til medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling, pleie og annen nødvendig smittevernhjelp.

Den faglige vurderingen av faren foretas av helsepersonell. Smittevernhjelp kan ikke nektes med den begrunnelse at det er for kostbart.

Du kan klage på avgjørelse om ikke å motta smittevernhjelp som omtalt.