Hopp til hovedinnhold

Dersom du er fylt 12 og forstår hva saken gjelder, kan du klage og har da partsrettigheter. Er du under 18 år og saken gjelder tiltak knyttet til rusmiddelavhengighet, skal du alltid regnes som part med partsrettigheter.