Helsetilsynet

Er det formelle feil ved klagen, for eksempel hvis det er feil person som fremmer klagen, vil du bli bedt om å rette opp feilen. Dette vil skje både når det er den innklagede instansen som behandler klagen og når fylkesmannen foretar ordinær klagebehandling. Dersom du for eksempel på grunn av en misforståelse gir mangelfulle eller feil opplysninger som gjelder selve saken, er det noe som vanligvis blir avklart i forbindelse med utredning av saken.