Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren er klageinstans. I praksis behandles klagen vanligvis i en avdeling som ledes av fylkeslegen. Denne avdelingen består bant annet av helse- og omsorgspersonell og jurister. Klage på tannhelsetjenester skal før den avgjøres av statsforvalteren, behandles av et særskilt klageorgan i fylkeskommunen.

Helsedirektoratet er klageinstans i saker der statsforvalteren avviser å behandle klagen, se nedenfor om avvisning av klager.

Du kan klage til Helseklage – Klagenemnda for behandling i utlandet er klageinstans i saker som gjelder behandlingstilbud som ikke finnes i Norge, men i utlandet. Denne nemnda behandler klager på at helsetjenesten i Norge avslår å be om og/eller dekke behandling i utlandet.