Hopp til hovedinnhold

Dersom du mener at helse- eller omsorgstjenesten har truffet en avgjørelse der du ikke har fått oppfylt dine rettigheter, kan du klage på avgjørelsen.

Dersom du er nærmeste pårørende til pasient eller bruker, eller annen pårørende, og som mener ikke å ha fått oppfylt dine egne rettigheter som pårørende, kan du klage på ikke å ha fått dem.

Som pasient eller bruker bestemmer du selv hvem som er din nærmeste pårørende. Det skal du alltid bli spurt om ved innleggelse i helseinstitusjon. Dersom du ikke er i stand til å peke ut hvem det er, skal helsepersonellet som gir helsehjelpen gjøre det ut fra bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven.