Hopp til hovedinnhold

Hvor skal klagen sendes?

Klagen skal sendes til den enheten i helse- eller omsorgstjenesten du klager på (innklagede). Det kan være kommunen, sykehuset, fastlegen osv. Klagen sendes dit for at innklagede skal få mulighet til, på bakgrunn av dine innvendinger, å gjøre om sin opprinnelige avgjørelse.

Er den innklagede fortsatt uenig med deg, skal den innklagede raskt oversende klagen til statsforvalteren, slik at vanlig klagebehandling kan begynne. Statsforvalteren avgjør klagen (er klageinstans). Unntak er saker om behandling i utlandet, se Hvem avgjør klagen (klageinstans)?

Hva skal med i en klage?

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør opplyse om telefonnummer. Er du pasient eller bruker, bør du dessuten oppgi ditt personnummer.

Du må også skrive hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på. Er det en skriftlig avgjørelse du klager på, bør du legge ved (kopi av) denne.

I klagen bør du beskrive hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil. Og du bør oppgi hva du vil ha endret ved avgjørelsen du klager på.

Skriftlig klage

Klage til statsforvalteren skal være skriftlig. Hvis du er usikker på hvordan du skal uttrykke deg skriftlig, kan du be om hjelp til å utforme klagen. Den instansen som har truffet avgjørelsen du vil klage på skal hjelpe deg med å formulere klagen dersom du ber om det. Pasient- og brukerombudet og eventuelt statsforvalteren kan også hjelpe med å klage.

Andre spørsmål om klagen? Se artiklene i Kan jeg klage og hvordan?