Helsetilsynet

Klage til fylkesmannen skal være skriftlig. Hvis du er usikker på hvordan du skal uttrykke deg skriftlig, kan du be om hjelp til å utforme klagen. Den instansen som har truffet avgjørelsen du vil klage på skal hjelpe deg med å formulere klagen dersom du ber om det. Pasient- og brukerombudet og eventuelt fylkesmannen bistår også med å klage.