Hopp til hovedinnhold

Advokat, verge, pårørende, venner eller en annen tillitsperson kan klage på vegne av deg. Verge må legge fram kopi av vedtaket om oppnevning, der mandatet framgår. Pårørende, venner og annen representant må ha skriftlig fullmakt som opplyser at denne skal opptre for deg i klagesaken.

Nærmeste pårørende har i noen sammenhenger  selvstendig rett til å klage på dine vegne. Nærmeste pårørende som ikke har fullmakt kan fremme klage på vegne av deg om du mangler evne til å klage og til å skrive fullmakt. Statsforvalteren avgjør da om klagen skal behandles uten at det foreligger fullmakt eller vedtak om oppnevning av verge.