Helsetilsynet

Det koster ikke noe å klage eller få behandlet klagen. Du må ikke betale gebyrer. Det gjelder uavhengig av om du får medhold eller ikke. Bistand hos Pasient- og brukerombudet er gratis.

Søker du hjelp hos advokat til å klage, vil du vanligvis måtte betale for hjelpen. Dersom du får medhold i klagen, kan du søke om å få dekket nødvendige advokatutgifter av det offentlige.