Helsetilsynet

Pasienters og brukeres rettigheter og klagemuligheter, og helse- og omsorgstjenestens plikter er regulert i helselovgivningen. De mest sentrale lovene er: