Helsetilsynet

Fylkesmannens avgjørelse av klagen avslutter saken. Du som klager og den innklagede må handle i samsvar med denne avgjørelsen.

Hvis du har fått medhold, betyr det at innklagede må gjøre det den får beskjed om i fylkesmannens vedtak. Sier fylkesmannen konkret hva helsetjenesten skal gjøre, må den innrette seg i samsvar med det.

Har du ikke fått medhold, må du finne deg i at den opprinnelige avgjørelsen blir stående. Du må da innrette deg etter denne.

Har fylkesmannen avvist å behandle klagen, kan du derimot klage denne avgjørelsen inn for Helsedirektoratet. De skal da prøve om det var rett å avvise saken.