Helsetilsynet

Når de faktiske forholdene anses klarlagt, avgjør fylkesmannen saken. I avgjørelsen blir det tatt stilling til klagen, dvs. avgjort om rettighetene dine er tilsidesatt eller ikke. Avgjørelsen og grunnene til denne blir alltid meddelt skriftlig i form av et enkeltvedtak, og sendes vanligvis i et brev til deg som klager,  med kopi til den innklagede. Dersom du ikke får medhold i klagen, vil grunnen(e) til dette bli nærmere omtalt i avgjørelsen.