Helsetilsynet

Fylkesmannen skal ta stilling til ditt anliggende (innholdet i klagen), og da spesielt det resultatet du mener skal bli utfallet av klagen på avgjørelsen til helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannen kan uansett kontrollere alle sider ved avgjørelsen. Det betyr at fylkesmannen kan prøve om helse- og omsorgstjenesten har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse, om den har forstått og brukt loven rett, om saksbehandlingen har vært riktig, og om det eventuelle skjønnet som har vært foretatt har vært rimelig.