Hopp til hovedinnhold

Både du som klager og den som er innklaget mottar avgjørelsen. Dersom en fullmektig eller verge har klaget på vegne av deg, vil denne få avgjørelsen. Den som klager på vegne av deg, men som ikke har fullmakt, vil vanligvis ikke motta avgjørelsen.