Helsetilsynet

Noen typer saker avgjøres på grunn av sin art raskt. Det kan måtte skje umiddelbart, i løpet av noen dager eller få uker. Men vanligvis vil det ta flere måneder før saken er avgjort. Det kan henge sammen med at det i mange saker ikke er behov for så rask avgjørelse, men kan særlig henge sammen med at det er flere involverte som skal få uttale seg. Saksbehandlingstiden kan bli redusert ved at du gir raske svar i de tilfellene fylkesmannen henvender seg til deg med nye spørsmål.