Helsetilsynet

Fylkesmannen skal sørge for at alle relevante fakta i saken blir klarlagt. Dersom saken ikke er godt nok opplyst når den kommer til fylkesmannen, vil klagen bli forelagt den innklagede virksomheten i kommune eller staten som har truffet avgjørelsen, eventuelt aktuelt helsepersonell. De blir bedt om å uttale seg til klagen din eller sende ytterligere opplysninger. Dessuten kan fylkesmannen stille spørsmål til innklagede for ytterligere å få belyst saken din. Hvis det i løpet av denne prosessen kommer inn nye opplysninger eller påstander, vil du vanligvis bli bedt om å kommentere disse.