Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren kan avvise å behandle klagen. Det kan gjøres hvis klagen inneholder formelle feil, f.eks. fordi du ikke er klageberettiget eller at klagen er kommet for sent. Det er sjelden klager avvises hvis den formelle feilen kan rettes. Klager blir da vanligvis bedt om å rette denne.  

Når statsforvalteren realitetsbehandler klagen din, treffes i utgangspunktet en av tre typer vedtak: Du får enten medhold, delvis medhold eller ikke medhold. De to første alternativene innebærer at den som er innklagd, får endret sin avgjørelse.

Dersom du får medhold eller delvis medhold, kan statsforvalteren fastsette konkret hvem som er forpliktet til å oppfylle rettigheten din, dersom det er uklart. Det kan også settes en frist for når du skal få den oppfylt.

Statsforvalteren kan også treffe en fjerde type vedtak. Det er å oppheve avgjørelsen til helsetjenesten og be den behandle saken på ny. Statsforvalteren kan samtidig gi ulike typer føringer den nye behandlingen.

Som hovedregel kan helse- og omsorgstjenesten iverksette en avgjørelse selv om den er påklaget. Tjenesten, og statsforvalteren kan imidlertid beslutte at avgjørelsen som er påklagd ikke skal iverksettes mens behandlingen av klagen pågår. F.eks. kan det være aktuelt å utsette og iverksette en avgjørelse om utskriving fra legemiddelassistert rehabilitering.

Følgende særskilte situasjon gir også rett til å avslutte helsehjelpen i påvente av utfallet av klagebehandlingen: Foreldre har vanligvis foreldreansvar sammen for felles barn. Helsepersonell kan likevel ha bestemt at barn skal gis helsehjelp etter samtykke fra den ene av foreldrene. Den forelder som ikke var med på å bestemme, kan klage på beslutningen. Statsforvalteren kan da vedta at helsehjelp som eventuelt er påbegynt, skal avsluttes inntil klagen er avgjort.