Hopp til hovedinnhold

I alle saker som gjelder pasient- og brukerrettigheter som behandles hos statsforvalteren eller Klagenemnda (se under Hvem er klageinstans?), er avgjørelsene å se som enkeltvedtak. Det betyr at du har alle de rettighetene under saksbehandlingen som følger av forvaltningsloven, slik som rett til informasjon i saken, rett til å se sakens dokumenter, rett til å uttale deg, rett til å få begrunnelse for en avgjørelse mv.