Hopp til hovedinnhold

Selv om du ikke har rett til å  klage til et overordnet forvaltningsorgan på statsforvalterens eller Klagenemndas avgjørelse, har du adgang til å anlegge sak for domstolene: lokal tingrett. Mange typer saker og avgjørelser er det også adgang til å fremme til uttalelse hos Sivilombudet.