Hopp til hovedinnhold

I de tilfeller der Helsetilsynet blir klar over at en avgjørelse som er truffet av statsforvalteren høyst sannsynlig er feil, kan Helsetilsynet som overordnet myndighet på eget initiativ prøve saken og omgjøre avgjørelsen. Slik ny prøving kan også skje etter initiativ fra deg som er pasient eller bruker. Men du har ikke noe krav på at Helsetilsynet prøver saken på ny.