Hopp til hovedinnhold

Rett til informasjon om helsetilstand, behandling og omsorgstilbud

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til informasjon om og i forbindelse med komplikasjoner, skader og dødsfall

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til medvirkning

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett for nærmeste pårørende til å få informasjon og til å medvirke

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til selv å bestemme om du vil motta helsehjelp

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Ikke samtykkekompetente pasienters og brukeres rett ikke å unødig å bli utsatt for påtvunget helsehjelp

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å ha med deg en person når det gis helse- og omsorgstjenester

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til taushet om personlige opplysninger

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til journalinnsyn

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Nærmeste pårørendes rett til informasjon og innsyn i journal

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å få opplysninger i journalen rettet eller slettet

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å hindre at journalopplysninger blir utlevert til andre

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.