Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Pasienter og brukere som mangler samtykkekompetanse, for eksempel fordi de er betydelig psykisk utviklingshemmet eller lider av betydelig demens, og som motsetter seg nødvendig helsehjelp, kan påtvinges slik hjelp. Det skjer etter beslutning fra helsepersonell.

Foruten at bestemte vilkår skal være oppfylt for å gi slik hjelp, skal avgjørelsen om det også følge en bestemt fremgangsmåte. Den som det er aktuelt å gi helsehjelpen kan klage på å skulle motta den. Det kan også dennes nærmeste pårørende.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?