Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til å motsette deg at helsepersonell utleverer journalopplysninger til andre som ledd i å gi deg helsehjelp. Helsepersonell kan heller ikke utlevere slike opplysninger når de av seg selv burde skjønne at du ville motsatt deg det om du var blitt spurt. Dersom tungtveiende grunner taler for å utlevere slike opplysninger til andre, kan det likevel gjøres.

Dersom du mener at disse rettighetene er brutt, kan du klage på dette.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?