Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelpen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Formålet med varselordningen er å sikre rask oppfølging av de alvorligste hendelsene i helse- og omsorgstjenestene ved at tilsynsmyndigheten identifiserer uforsvarlige forhold raskere og dermed bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Varselordningen kommer i tillegg til den muligheten pasienter, brukere og pårørende har til å henvende seg direkte til virksomheten og retten de har til å be statsforvalteren om å vurdere helsehjelpen.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om alvorlige hendelser. Det er

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko
  • hendelser som har skjedd etter 1. juli 2019. Har hendelsen du ønsker å informere tilsynsmyndighetene om skjedd før 1. juli 2019, må du kontakte statsforvalteren på vanlig måte

Dersom det er andre forhold enn dødsfall eller svært alvorlig skade du ønsker å varsle om, må du henvende deg til nærmeste statsforvalter.

Hvordan varsler du?

  • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via Helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging med gyldig elektronisk ID.
  • Du kan også ringe til  Helsetilsynet på  telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00).