Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til uoppfordret å motta all vesentlig informasjon om helsetilstanden din fra den som undersøker deg. Du har likeså rett til å få informasjon om innholdet i og omfanget av eventuell videre utredning og behandling som er aktuell, herunder alternative utrednings- og behandlingsmåter. Du kan imidlertid også si fra at du ikke vil ha slik informasjon om helsehjelpen.

Du skal uoppfordret få informasjon om hva helsepersonellet venter å oppnå med helsehjelpen. Likså skal du få vite om risiko som er knyttet til hjelpen, herunder ved eventuelle alternative typer av hjelp. Hvis du mottar legemidler over lengre tid som har bestemte bivirkninger, skal du informeres om disse. Når du mottar legemidler som kan ha alvorlige bivirkninger, skal du generelt gjøres kjent med muligheten for at slike kan inntre, slik at du lettere skal kunne oppdage at du får bivirkninger og derpå kunne oppsøke lege.

Dersom du er bruker av omsorgstjenester, har du rett til å få informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og til å kunne ivareta dine rettigheter i den forbindelse.

Du kan klage på ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om helsetilstand og behandling og om omsorgstjenestetilbudet som finnes.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til informasjon om helsetilstand, behandling og omsorgstilbud

Tekst

Du har rett til uoppfordret å motta all vesentlig informasjon om helsetilstanden din fra den som undersøker deg. Du har likeså rett til å få informasjon om innholdet i og omfanget av eventuell videre utredning og behandling som er aktuell, herunder alternative utrednings- og behandlingsmåter. Du kan imidlertid også si fra at du ikke vil ha slik informasjon om helsehjelpen.

Du skal uoppfordret få informasjon om hva helsepersonellet venter å oppnå med helsehjelpen. Likså skal du få vite om risiko som er knyttet til hjelpen, herunder ved eventuelle alternative typer av hjelp. Hvis du mottar legemidler over lengre tid som har bestemte bivirkninger, skal du informeres om disse. Når du mottar legemidler som kan ha alvorlige bivirkninger, skal du generelt gjøres kjent med muligheten for at slike kan inntre, slik at du lettere skal kunne oppdage at du får bivirkninger og derpå kunne oppsøke lege.

Dersom du er bruker av omsorgstjenester, har du rett til å få informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og til å kunne ivareta dine rettigheter i den forbindelse.

Du kan klage på ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om helsetilstand og behandling og om omsorgstjenestetilbudet som finnes.