Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til å gjøre deg kjent med og lese det som helsepersonell har skrevet om deg i journalen. Du har også rett til å få en kopi av dette. Etter særskilt forespørsel har du rett til å få en enkel og kortfattet forklaring av det som står i journalen.

Du kan helt unntaksvis bli nektet innsyn i og kopi av opplysninger i journalen. Det gjelder bare når det er påtrengende nødvendig for å hindre at du ved å bli kjent med innholdet kan få en alvorlig helseskade. Likeså kan du bli nektet innsyn dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Men innsyn kan ikke nektes fordi det er ubehagelig for deg eller helsepersonellet at opplysningene blir kjent.

Dersom du mener at du uberettiget har blitt nektet innsyn i eller å få kopi av journalen, eller ikke har fått forklart hva som står i den, kan du klage på dette.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til innsyn i egen journal

Tekst

Du har rett til å gjøre deg kjent med og lese det som helsepersonell har skrevet om deg i journalen. Du har også rett til å få en kopi av dette. Etter særskilt forespørsel har du rett til å få en enkel og kortfattet forklaring av det som står i journalen.

Du kan helt unntaksvis bli nektet innsyn i og kopi av opplysninger i journalen. Det gjelder bare når det er påtrengende nødvendig for å hindre at du ved å bli kjent med innholdet kan få en alvorlig helseskade. Likeså kan du bli nektet innsyn dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Men innsyn kan ikke nektes fordi det er ubehagelig for deg eller helsepersonellet at opplysningene blir kjent.

Dersom du mener at du uberettiget har blitt nektet innsyn i eller å få kopi av journalen, eller ikke har fått forklart hva som står i den, kan du klage på dette.