Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til å medvirke når helse- og omsorgstjenester gis. Det innebærer at du har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Tjenestetilbud skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg som pasient eller bruker. Alt dette forutsetter at du får god informasjon.

Du kan klage på ikke å ha fått medvirke når beslutninger er blitt fattet om hva som skal gis av helse- og omsorgstjenester.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til medvirkning

Tekst

Du har rett til å medvirke når helse- og omsorgstjenester gis. Det innebærer at du har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Tjenestetilbud skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg som pasient eller bruker. Alt dette forutsetter at du får god informasjon.

Du kan klage på ikke å ha fått medvirke når beslutninger er blitt fattet om hva som skal gis av helse- og omsorgstjenester.