Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Personlige opplysninger, herunder opplysninger om helsetilstanden din og helsehjelpen du mottar, er underlagt taushetsplikt. Opplysningene kan ikke gis til andre. Fra dette gjelder det en del unntak:

Du kan selv samtykke til at opplysninger gis til andre. Også uten ditt samtykke kan helsepersonell i visse tilfeller gi opplysninger til andre. De kan meddele seg til annet helsepersonell for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp. De kan også meddele seg til helsepersonell som har hatt med deg å gjøre tidligere i forbindelse med helsehjelpen. Du kan imidlertid motsette deg at opplysninger blir gitt til annet helsepersonell.  

I visse tilfeller kan personlige helse- og behandlingsopplysninger også gis til andre enn helsepersonell uten ditt samtykke. Alt etter omstendigheter kan eller skal helsepersonell gi slike opplysninger om deg til nødetater som politi og brannvesen, til sosialtjenesten, Nav eller barneverntjenesten, til forskning, til myndighet som utsteder førerkort, til sakkyndige, til tilsynsmyndigheten, til en virksomhets ledelse eller dennes administrative systemer, til de som planlegger, styrer eller kvalitetssikrer helse- og omsorgstjenestene, og til offentlige registre. Du har vanligvis rett til uoppfordret å få vite hvem som har fått slike opplysninger.

Dersom du mener at noen har fått opplysninger om deg som de ikke har rett til å motta, kan du klage på avgjørelsen. I praksis vil det da oftest bli reist egen tilsynssak, se under Generelt om klage og klagebehandling

Følgende etater mv skal på bestemte betingelser motta fra helsepersonell opplysninger om pasienter og brukere som ellers er underlagt taushetsplikt.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til taushet om personlige opplysninger

Tekst

Personlige opplysninger, herunder opplysninger om helsetilstanden din og helsehjelpen du mottar, er underlagt taushetsplikt. Opplysningene kan ikke gis til andre. Fra dette gjelder det en del unntak:

Du kan selv samtykke til at opplysninger gis til andre. Også uten ditt samtykke kan helsepersonell i visse tilfeller gi opplysninger til andre. De kan meddele seg til annet helsepersonell for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp. De kan også meddele seg til helsepersonell som har hatt med deg å gjøre tidligere i forbindelse med helsehjelpen. Du kan imidlertid motsette deg at opplysninger blir gitt til annet helsepersonell.  

I visse tilfeller kan personlige helse- og behandlingsopplysninger også gis til andre enn helsepersonell uten ditt samtykke. Alt etter omstendigheter kan eller skal helsepersonell gi slike opplysninger om deg til nødeteater som politi og brannvesen, til sosialtjenesten, Nav eller barneverntjenesten, til forskning, til myndighet som utsteder førerkort, til sakkyndige, til tilsynsmyndigheten, til en virksomhets ledelse eller dennes administrative systemer, til de som planlegger, styrer eller kvalitetssikrer helse- og omsorgstjenestene, og til offentlige registre. Du har vanligvis rett til uoppfordret å få vite hvem som har fått slike opplysninger.

Dersom du mener at noen har fått opplysninger om deg som de ikke har rett til å motta, kan du klage på avgjørelsen. I praksis vil det da oftest bli reist egen tilsynssak, se under Generelt om klage og klagebehandling