Hopp til hovedinnhold

Rett til å motta nødvendige og verdige helse- og omsorgstjenester fra kommunen

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til utredning, diagnostisering og behandling

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til svangerskaps- og barselomsorgstjeneste

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til hjemmesykepleie

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til sykehjem

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til praktisk bistand (hjemmehjelp)

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til personlig assistanse, opplæring og støttekontakt

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til avlastningstiltak

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse og avlastningstiltak

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Omsorgsstønad

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til et verdig tjenestetilbud

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til at det skjer god drift i heldøgns institusjon i den kommunale helsetjenesten

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til ikke unødig bruk av tvang for å hindre selvskading eller skade på andre i forbindelse med kommunale omsorgstiltak

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å betale begrenset egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å betale begrenset egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Rett til å betale begrenset egenandel ved kommunal legehjelp og fysikalsk behandling

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Retten til fastlege

Rettigheter til helse- og omsorgstjenester.