Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Når du har kort- eller langtidsopphold ved institusjon i kommunen, herunder på sykehjem, kan kommunen kreve at du skal betale en egenandel. Du har rett til at denne egenandelen ikke overstiger bestemte beløp. Beregningen av egenandelen er fastsatt i særskilt forskrift.

Du kan klage på (størrelsen på) den egenandelen du blir avkrevd.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?