Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Når du mottar personlig assistanse, herunder praktisk bistand (hjemmehjelp), opplæring eller hjelp av støttekontakt, kan kommunen kreve at du betaler en egenandel. Du har rett til at denne egenandelen ikke overstiger bestemte beløp. Disse er særskilt fastsatt i forskrift.

Du kan klage på (størrelsen på) egenandelen du blir avkrevd.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?