Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Ved midlertidig opphold i eller som beboer i institusjon har du rett til at bygningene er utformet til å kunne ivareta dine behov, at rom er tilrettelagt for god hygiene, at kjøkken- og vaskerifunksjoner og møblering og belysning er funksjonell. Ved varig opphold skal du ha mulighet til å ta med personlige møbler og private gjenstander. Du skal fritt kunne motta besøk og ha frihet til å praktisere eget livssyn.

Du skal ikke flyttes til skjermet enhet før du har utviklet langkommet senil demens, se pkt. om tvang overfor personer uten samtykkekompetanse.

Du kan klage på at driften ikke samsvarer med dette eller det foreligger andre brudd som gjør at driften må ses på som urimelig.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?