Helsetilsynet

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Du har rett til et verdig tjenestetilbud. Det innebærer at det ved valg av type bistand og utforming og utøvelse av denne, skal tas hensyn til din tilstand og dine individuelle behov. Du skal gis et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. I forbindelse med institusjonsopphold skal tilbys enerom og ellers et mest mulig normalt liv med vanlig døgnrytme, adgang til å komme ut og hjelp til personlig hygiene. Ved behov skal du tilbys samtaler om eksistensielle spørsmål du måtte ha.

Generelt sagt har du rett til at tjenestetilbudet holder en god etisk standard.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?