Helsetilsynet

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Du har som barn og ungdom rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i helsestasjon, og tilbud fra skolehelsetjenesten fram til du er 20 år. Det skal du ha i den kommunen der du bor eller midlertidig oppholder seg. For å oppfylle retten skal kommunene bl.a. tilby hjemmebesøk, helseundersøkelser, forebyggende psykososialt arbeid og gi tilbud om deltagelse i Barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsedirektoratet har konkretisert i nasjonale veiledere og retningslinjer hva som skal gis av tjenester fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Blant annet skal barn få 14 kontroller fra helsestasjon fram til de er 6 år. Første kontroll skal foregå innen barnet er 14 dager gammelt. Helsestasjonen skal sende melding til fastlegen ved sykdom eller mistanke om sykdom. Skolehelsetjeneste skal være et tilbud til alle, også de som ikke går på skole, som er under 20 år. Det skal være et tilbud til den enkelte, slik at du individuelt kan oppsøke tjenesten.

Hvis tilbudet fra kommunen til deg til en viss grad avviker fra retningslinjene, kan det være å anse som at retten til nødvendig helsehjelp ikke er oppfylt, og du kan klage på ikke å ha fått nødvendig helsehjelp.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?