Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Det kan være slik at du på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan dekke viktige pleie- og omsorgsbehov og ikke selv kan oppsøke helsehjelp. Hvis du er avhengig av at helsehjelp gis i eget hjem, har du rett til å få helsetjenester i hjemmet. Det omfatter blant annet hjemmesykepleie, inkludert psykisk helsehjelp, hjelp til personlig hygiene og ernæring, lettere behandling, sårbehandling og legemiddelhåndtering. I tillegg kan ergoterapi, fysioterapi og fotterapi være aktuelle tjenester.

Heldøgns tilbud om pleie blir gitt i institusjoner, men heldøgns pleie ytes også mange steder i eget hjem. Det beror på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering om heldøgns tjenester i det enkelte tilfelle kan eller skal ytes i hjemmet eller i institusjon. Du har sannsynligvis ikke krav på å få heldøgns hjelp utenfor institusjon når kommunen ikke har etablert slik hjelp, men gir adekvat hjelp i sykehjem.

Hvorvidt du trenger nødvendig helsehjelp i form av tjenester i hjemmet og i hvilket omfang, er et faglig spørsmål som helsepersonellet tar stilling til. Klagegrunn kan for eksempel være at du mener å få for lite hjemmetjenester.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til helsetjenester i hjemmet

Tekst

Det kan være slik at du på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan dekke viktige pleie- og omsorgsbehov og ikke selv kan oppsøke helsehjelp. Hvis du er avhengig av at helsehjelp gis i eget hjem, har du rett til å få helsetjenester i hjemmet. Det omfatter blant annet hjemmesykepleie, inkludert psykisk helsehjelp, hjelp til personlig hygiene og ernæring, lettere behandling, sårbehandling og legemiddelhåndtering. I tillegg kan ergoterapi, fysioterapi og fotterapi være aktuelle tjenester.

Heldøgns tilbud om pleie blir gitt i institusjoner, men heldøgns pleie ytes også mange steder i eget hjem. Det beror på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering om heldøgns tjenester i det enkelte tilfelle kan eller skal ytes i hjemmet eller i institusjon. Du har sannsynligvis ikke krav på å få heldøgns hjelp utenfor institusjon når kommunen ikke har etablert slik hjelp, men gir adekvat hjelp i sykehjem.

Hvorvidt du trenger nødvendig helsehjelp i form av tjenester i hjemmet og i hvilket omfang, er et faglig spørsmål som helsepersonellet tar stilling til. Klagegrunn kan for eksempel være at du mener å få for lite hjemmetjenester.