Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Personlig assistanse er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Personlig assistanse innbefatter også bistand til deltagelse i fritidsaktiviteter. Tjenestetilbudet er beregnet for personer med betydelige funksjonsnedsettelser, hvor det er nødvendig med slik hjelp for å kunne leve et vanlig liv. Målet er å bidra til at den rammede får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen.

Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæringen skal være å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Personlig assistanse kan også organiseres som bistand til organisert deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Støttekontakt er én måte å gi personlig assistanse på, bl.a. til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kommunale omsorgstjenesten avgjør om det er nødvendig at du får slike tjenester og i tilfelle ja, hvilket innhold og omfang de skal ha.

Du kan klage hvis du mener ikke å få nødvendig assistanse.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til brukerstyrt personlig assistanse og avlastningstiltak (BPA)

Tekst

Personlig assistanse er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Personlig assistanse innbefatter også bistand til deltagelse i fritidsaktiviteter. Tjenestetilbudet er beregnet for personer med betydelige funksjonsnedsettelser, hvor det er nødvendig med slik hjelp for å kunne leve et vanlig liv. Målet er å bidra til at den rammede får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen.

Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæringen skal være å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Personlig assistanse kan også organiseres som bistand til organisert deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Støttekontakt er én måte å gi personlig assistanse på, bl.a. til deltagelse i fritidsaktiviteter. Den kommunale omsorgstjenesten avgjør om det er nødvendig at du får slike tjenester og i tilfelle ja, hvilket innhold og omfang de skal ha.

Du kan klage hvis du mener ikke å få nødvendig assistanse.