Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring. Listen er ikke uttømmende.

Den kommunale omsorgstjenesten tar stilling til om du er berettiget til slik hjelp og i hvilket omfang. Hvis du ikke mener å ha mottatt nødvendig praktisk hjelp, kan du klage på hjelpen.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til praktisk bistand

Tekst

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer og eventuelt storrengjøring. Listen er ikke uttømmende.

Den kommunale omsorgstjenesten tar stilling til om du er berettiget til slik hjelp og i hvilket omfang. Hvis du ikke mener å ha mottatt nødvendig praktisk hjelp, kan du klage på hjelpen.