Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Du har rett til svangerskapsomsorgstjeneste.  Retten har du overfor den kommunen du bor eller midlertidig oppholder deg i. Omsorg til kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller fastlege, eller gjennom et samarbeid mellom fastlege og jordmor.

Helsedirektoratet har i nasjonale veiledere og retningslinjer konkretisert hva som skal gis av tjenester, herunder hva som skal gjøres av kliniske undersøkelser. Det anbefales et basisprogram med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, og der en ultralyd i svangerskapsuke 17–19 er inkludert. Det forutsettes videre kontroll i svangerskapsuke 41. For overtidige svangerskap er det laget særskilte rutiner.

Det er også gitt nasjonale retningslinjer for oppfølging etter fødselen, jf. også retten til helsestasjonstjenester.

Hvis tilbudet fra kommunen til en viss grad avviker fra retningslinjene, kan det bety at retten til nødvendig helsehjelp ikke blir oppfylt, og du kan klage på det.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til svangerskaps- og barselomsorgstjeneste

Tekst

Du har rett til svangerskapsomsorgstjeneste.  Retten har du overfor den kommunen du bor eller midlertidig oppholder deg i. Omsorg til kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller fastlege, eller gjennom et samarbeid mellom fastlege og jordmor.

Helsedirektoratet har i nasjonale veiledere og retningslinjer konkretisert hva som skal gis av tjenester, herunder hva som skal gjøres av kliniske undersøkelser. Det anbefales et basisprogram med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, og der en ultralyd i svangerskapsuke 17–19 er inkludert. Det forutsettes videre kontroll i svangerskapsuke 41. For overtidige svangerskap er det laget særskilte rutiner.

Det er også gitt nasjonale retningslinjer for oppfølging etter fødselen, jf. også retten til helsestasjonstjenester.

Hvis tilbudet fra kommunen til en viss grad avviker fra retningslinjene, kan det bety at retten til nødvendig helsehjelp ikke blir oppfylt, og du kan klage på det.