Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet. Retten til sykehjemsplass har du når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon. Sykehjemsplass kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks. kortvarig i forbindelse med nødvendig rehabilitering, jf. ovenfor om retten til habilitering, eller langvarig i forbindelse med varig og alvorlig sykdom. Du kan ha rett til institusjonsplass fordi hjelpen du mottar i hjemmet ikke (lenger) kan gis på forsvarlig vis. Det er helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om du har krav på plass i sykehjem.

Dersom det anses at du må ha sykehjemsplass for å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan du ikke stilles på venteliste for å få plass. Du har da krav på å få den straks etter at vedtaket er truffet. Hvis kommunen ikke har slik plass tilgjengelig i eget sykehjem, må den skaffe plass i privat sykehjem til vanlig kommunal pris. 

Dersom du oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at du kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har du krav på vedtak om dette. Vedtaket innebærer at du er kvalifisert for langtidsopphold og settes på venteliste. Kommunen skal føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold, og må treffe nytt vedtak ved tildeling av konkret plass.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til plass i institusjon, bl.a. sykehjem

Tekst

Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet. Retten til sykehjemsplass har du når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet eller i annen form utenfor institusjon. Sykehjemsplass kan du ha krav på etter opphold på sykehus, f.eks. kortvarig i forbindelse med nødvendig rehabilitering, jf. ovenfor om retten til habilitering, eller langvarig i forbindelse med varig og alvorlig sykdom. Du kan ha rett til institusjonsplass fordi hjelpen du mottar i hjemmet ikke (lenger) kan gis på forsvarlig vis. Det er helsepersonell på vegne av kommunen som tar stilling til om du har krav på plass i sykehjem.

Dersom det anses at du må ha sykehjemsplass for å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan du ikke stilles på venteliste for å få plass. Du har da krav på å få den straks etter at vedtaket er truffet. Hvis kommunen ikke har slik plass tilgjengelig i eget sykehjem, må den skaffe plass i privat sykehjem til vanlig kommunal pris. 

Dersom du oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at du kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har du krav på vedtak om dette. Vedtaket innebærer at du er kvalifisert for langtidsopphold og settes på venteliste. Kommunen skal føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold, og må treffe nytt vedtak ved tildeling av konkret plass.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?