Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Du har rett til å bli utredet for mulig sykdom du mener å ha, eventuelt få en diagnose og relevant behandling, fra helse- og omsorgstjenesten i den kommunen du bor eller midlertidig oppholder deg. Det omfatter også nødvendig kostholds- og ernæringsveiledning. I utgangspunktet kan retten til nødvendig helsehjelp ivaretas av den fastlegen som du har fått oppnevnt av kommunen, se nedenfor. Det skal imidlertid også finnes en medisinsk nødmeldetjeneste og en legevaktordning som du skal kunne henvende deg til når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Også andre yrkesgrupper enn leger, f.eks. fysioterapeuter og sykepleiere, foretar i en del sammenhenger utredning og behandling. I hvilken grad du trenger en utredning og eventuelt behandling og veiledning avgjøres ut fra faglig skjønn av legen og helsepersonellet ellers som er involvert. Hvis du eksempelvis ikke får tilgang til fastlegen, kan det være å se som at retten til nødvendig helsehjelp ikke er oppfylt.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?