Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Du har rett til å være tilknyttet liste til en bestemt lege som kommunen har avtale med. Legen skal innen rimelig tid ta imot deg for konsultasjoner, innenfor vanlig kontortid også raskt ta deg imot deg når du vurderes å ha behov for snarlig hjelp. Fastlegen skal gi deg nødvendig helsehjelp i form av utredning og behandling, eventuelt ved å henvise deg til spesialisthelsetjenesten.

Dersom du oppholder deg eller bor på helseinstitusjon med organisert legetilbud, f.eks. sykehus, sykehjem eller fengsel, overtar legen(e) der fastlegens rolle. Du står likevel fortsatt på fastlegens pasientliste. Når du skrives ut fra institusjonen, overtar fastlegen igjen ansvaret for å stå for og tilrettelegge helsetjenestetilbudet til deg.

Du kan klage på ikke å ha fått oppnevnt fastlege. Likeså kan du klage på ikke å få konsultasjon (legetime) innen rimelig tid.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?