Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Innen 10 dager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen, skal du, dersom du anses å ha rett til nødvendig helsehjelp, få fastsatt en bindende frist for når utredning senest skal starte. Er det i forbindelse med henvisningen allerede avklart hvilken behandling du trenger, skal det settes en frist for når behandlingen senest skal påbegynnes.

Ettersom spesialisthelsetjenesten vanligvis utreder pasientene nærmere før behandlingstiltak kan bestemmes, vil de aller fleste pasientene få en frist for når utredning senest skal starte og ikke for start av behandling. Fristen blir fastsatt i samsvar med hva faglig forsvarlighet krever.

Dersom denne fristen blir brutt, kan du klage på det.

Hvis spesialisthelsetjenesten selv ser at den ikke kan oppfylle denne fristen for start av utredning/behandling, skal spesialisthelsetjenesten kontakte HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), som skal sørge for at du får hjelp fra privat foretak innenlands eller tjenesteyter i utlandet.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke har tatt slik kontakt med HELFO, kan pasienten også klage på dette.

Tidspunktet for oppstart av utredning eller behandling skal settes før fristen for når nødvendig helsehjelp senest skal gis. Denne fristen (tidspunktet for oppstart av utredning/behandling) er ikke bindende for spesialisthelsetjenesten, og man kan således ikke klage på at denne fristen ikke holdes.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?