Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Dersom du blir vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp, men det ikke finnes adekvat tilbud i Norge, har du rett til å få hjelpen i utlandet. Om det finnes et adekvat tilbud i utlandet eller ikke, tar helsepersonellet stilling til.

Avgjørelsen kan påklages. Dersom du selv har sørget for å ha fått helsehjelp i utlandet som helsepersonellet i Norge har ment at du ikke er berettiget til, er det også mulig å klage i ettertid. Det kan skje ved at du fremmer krav om dekning av utgiftene til behandlingen.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjeneste i utlandet

Tekst

Dersom du blir vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp, men det ikke finnes adekvat tilbud i Norge, har du rett til å få hjelpen i utlandet. Om det finnes et adekvat tilbud i utlandet eller ikke, tar helsepersonellet stilling til.

Avgjørelsen kan påklages. Dersom du selv har sørget for å ha fått helsehjelp i utlandet som helsepersonellet i Norge har ment at du ikke er berettiget til, er det også mulig å klage i ettertid. Det kan skje ved at du fremmer krav om dekning av utgiftene til behandlingen.