Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Du står fritt til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes. Du kan imidlertid bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter etter § 2-1b.

Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, kan du velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal gis. Dersom du vil velge en privat virksomhet, må denne virksomheten enten ha en avtale med et regionalt helseforetak eller være godkjent etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. Oversikt over godkjente virksomheter finner du på Helsenorge.no

For pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven kapittel 3, pasienter som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3 samt pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), gjelder visse unntak fra retten til å velge hvor man vil bli behandlet.

Hvis du får avslag fra den delen av spesialisthelsetjenesten du blir henvist til fordi de mener du geografisk hører til et annet sted, kan du klage på avgjørelsen.

Du kan derimot ikke velge hvor du skal få øyeblikkelig hjelp. Du kan heller ikke velge behandlingsnivå, dvs. velge deg til et universitetssykehus dersom helsehjelpen forsvarlig kan gis på lokalsykehus.

Dersom et universitetssykehus også har lokalsykehusfunksjoner knyttet til den helsehjelpen du trenger, kan du velge deg dit. Blir du avvist da, kan du klage. Det samme gjelder dersom du mener din sykdom forutsetter hjelp fra universitetssykehus for at hjelpen skal være forsvarlig. Da kan du også klage på avgjørelsen.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til fritt behandlingsvalg

Tekst

Du står fritt til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes. Du kan imidlertid bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter etter § 2-1b.

Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, kan du velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal gis. Dersom du vil velge en privat virksomhet, må denne virksomheten enten ha en avtale med et regionalt helseforetak eller være godkjent etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. Oversikt over godkjente virksomheter finner du på Helsenorge.no

For pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven kapittel 3, pasienter som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3 samt pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), gjelder visse unntak fra retten til å velge hvor man vil bli behandlet.

Hvis du får avslag fra den delen av spesialisthelsetjenesten du blir henvist til fordi de mener du geografisk hører til et annet sted, kan du klage på avgjørelsen.

Du kan derimot ikke velge hvor du skal få øyeblikkelig hjelp. Du kan heller ikke velge behandlingsnivå, dvs. velge deg til et universitetssykehus dersom helsehjelpen forsvarlig kan gis på lokalsykehus.

Dersom et universitetssykehus også har lokalsykehusfunksjoner knyttet til den helsehjelpen du trenger, kan du velge deg dit. Blir du avvist da, kan du klage. Det samme gjelder dersom du mener din sykdom forutsetter hjelp fra universitetssykehus for at hjelpen skal være forsvarlig. Da kan du også klage på avgjørelsen.