Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Overfor personer som er under tvungent psykisk helsevern, er det på nærmere bestemte vilkår tillatt å bruke tvang i behandlingen, herunder ved bruk av legemidler og i form av ernæring. Et av vilkårene for tvangsbruken er at pasienten som hovedregel må mangle samtykkekompetanse. Foruten at bestemte vilkår må være oppfylt for å bruke tvang i behandlingen, skal beslutningene om tvangsbruk følge bestemt framgangsmåte.

Den som blir utsatt for tvang, kan klage på avgjørelsen. Nærmeste pårørende kan også klage på tvangsbruken.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?