Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Denne retten står i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. 

Helseinstitusjonen skal peke ut kontaktlege for pasienten så snart som mulig etter at det er vurdert at pasienten har rett til kontaktlege, senest første virkedag etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Pasienten skal så snart som mulig få vite hvem som er hans eller hennes kontaktlege, og skal bli orientert om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har. 

Kontaktlegen skal være pasientens faste medisinskfaglige kontakt. For å sikre kontinuitet i pasientforløpet, skal helseinstitusjonen vurdere om kontaktlegen også skal være informasjonsansvarlig og journalansvarlig etter helsepersonelloven. 

For tjenester i det psykiske helsevernet kan kontaktpsykolog utpekes i stedet for kontaktlege, dersom det er mest hensiktsmessig ut fra den behandlingen eller oppfølgingen som pasienten skal ha. Det samme gjelder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Om pasienten ber om å få kontaktlege, men sykehuset/institusjonen mener at pasienten ikke har rett til dette, kan pasienten klage til statsforvalteren.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Tekst

Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Denne retten står i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. 

Helseinstitusjonen skal peke ut kontaktlege for pasienten så snart som mulig etter at det er vurdert at pasienten har rett til kontaktlege, senest første virkedag etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Pasienten skal så snart som mulig få vite hvem som er hans eller hennes kontaktlege, og skal bli orientert om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har. 

Kontaktlegen skal være pasientens faste medisinskfaglige kontakt. For å sikre kontinuitet i pasientforløpet, skal helseinstitusjonen vurdere om kontaktlegen også skal være informasjonsansvarlig og journalansvarlig etter helsepersonelloven. 

For tjenester i det psykiske helsevernet kan kontaktpsykolog utpekes i stedet for kontaktlege, dersom det er mest hensiktsmessig ut fra den behandlingen eller oppfølgingen som pasienten skal ha. Det samme gjelder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Om pasienten ber om å få kontaktlege, men sykehuset/institusjonen mener at pasienten ikke har rett til dette, kan pasienten klage til statsforvalteren.