Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Dersom du er uenig i den vurderingen spesialisthelsetjenesten har gjort av om du har rett til nødvendig helsehjelp, har du, etter henvisning fra allmennlege, rett til å be andre i spesialisthelsetjenesten foreta en ny vurdering. Den du da henvender deg til, har ingen bestemt frist på seg på å foreta denne nye vurderingen ut over at det må skje innen en tid som er faglig forsvarlig.  Retten gjelder bare én gang for samme tilstand.

Retten til å få en fornyet vurdering innebærer at du kan velge om du (først) vil benytte deg av en slik rett fra spesialisthelsetjenesten, eller om du vil klage til statsforvalteren på den opprinnelige vurderingen.

Avgjørelsen som treffes i forbindelse med den fornyede vurderingen kan også påklages.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?