Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Du kan være henvist fra fastlegen eller annen allmennlege til spesialisthelsetjenesten (sykehus eller spesialist utenfor sykehus) for nærmere utredning eller behandling. En pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten skal innen  10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp. Det er henvisningen som danner grunnlag for den vurderingen spesialisthelsetjenesten skal gjøre.  

Du kan klage dersom du ikke innen 10 virkedager har fått vite om du har rett til nødvendig helsehjelp i form av utredning og/eller behandling. Du har rett til å få satt en konkret bindende frist på et antall uker eller måneder for når utredningen eller behandlingen senest skal starte.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan gi deg et tidspunkt for oppstart av utredning eller behandling før den fristen som er satt for når nødvendig helsehjelp senest skal gis, skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart kontakte HELFO.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Retten til å få vurdert om du har rett til nødvendige spesialisthelsetjenester

Tekst

Du kan være henvist fra fastlegen eller annen allmennlege til spesialisthelsetjenesten (sykehus eller spesialist utenfor sykehus) for nærmere utredning eller behandling. En pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten skal innen  10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp. Det er henvisningen som danner grunnlag for den vurderingen spesialisthelsetjenesten skal gjøre.  

Du kan klage dersom du ikke innen 10 virkedager har fått vite om du har rett til nødvendig helsehjelp i form av utredning og/eller behandling. Du har rett til å få satt en konkret bindende frist på et antall uker eller måneder for når utredningen eller behandlingen senest skal starte.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan gi deg et tidspunkt for oppstart av utredning eller behandling før den fristen som er satt for når nødvendig helsehjelp senest skal gis, skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart kontakte HELFO.